Actors

The Actor Nakamura Shikan as Miho-no-ya Shirô Kunitosh


(1001)
480,00 €

The Syllable Ho (Chapter 9)


(1366)
580,00 €

The Syllable Nu (Chapter 23)


(1367)
580,00 €

Actor Matsumoto Kôshirô VI as Niki Danjô as he transforms into a


(771)
240,00 €

Portait and Poem by Spseo Hôshi (9.Jh.)


(W24)

Actor Iwai Hanshiro VII as Shakuhachi Nyobo Hitoyo


(765)

Inukawa Sosuke Yoshinori


(104)
310,00 €

Actor Ichikawa Kyuzo as Kanai Tanigoro


(762)
340,00 €

Actor Segawa Kikunojo V as Dokufu Funamushi


(433)
320,00 €

Actor Bandô Mitsugorô as Onna tôzoku Kishin Omatsu


(763)
340,00 €

Actor Bandô Hikosaburô IV as Yamabayashi Fusahachi, Father of In


(764)
340,00 €

Kabuki-Play about the Soga-Brothers


(467)
880,00 €

Nakamura Shikan Kyuhenge no uchi (Actor Nakamura Shikan in nine


(1326)
580,00 €