Keisai EISEN (1790-1848)

EISEN

Miru to kitagaru wa nyôbo no kuse


(E041)

The Courtesan Shichiri from the House Sugata Ebiya


(1924)

Bijin ga (Beauty)


(E277)
850,00 €

Beauty of a Pleasure House in Edo


(E342)
380,00 €

Beauty of the house of Ôgiya in the Yoshiwara


(F133)
480,00 €

Evening Bell in Ueno


(1801)
1.650,00 €

Ryôgoku-bashi no Yuki (Snow on Ryôgoku Bridge)


(1270)
980,00 €

Sumidagawa no hanami musume gyoretsu no zu


(C152)

Shibai (Theater), on the upper left: the new program


(411)

Courtesan passes the time with her child and a book


(H930)

First Love of the New Year


(D131)
850,00 €

First Love of the New Year


(D129)
750,00 €