Suzuki HARUNOBU (1724 - 1770)

HARUNOBU

Mine yudachi (Rain Shower at the Mountain Top)


(F316)
1.250,00 €

Yamashiroya-uchi Hatsu-ito


(F317)
5.500,00 €

A Modern Version of Ono no Komachi at Kiyomizu-dera Temple


(G027)
6.000,00 €