Utagawa TOYOKUNI III (aka Utagawa KUNISADA, 1786 - 1864)

TOYOKUNIIII

Utagawa Kunisada is also known as Utagawa Toyokuni III. Please see all artworks by this artist at Kunisada. Or follow this Link.