Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)

YOSHITOSHI

Kitsuneya no tsuki


(1846)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Fumiya no Watamaro and surrendering rebels in Oshu


(D627)
580,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Emperor Go-Daigo


(F141)
1.250,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Kintarō rigyo o toru (Kintarō catches a giant Carp)


(F273)
5.500,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Waisui no tsuki - Goshisho (Huai River Moon - Wu Zixu)


(G116)
450,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Taira no Shigemori sending gold to China


(G221)
420,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Tokugawa Iemitsu and Ii Naotaka in Nikko


(G220)
420,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Sama-no-kami Yoshitomo and Osada Shôji Kagemune


(I065)
550,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Dawn Moon of the Shinto Rites


(I066)
880,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Desire of Being Served (I want to be served)


(I382)
380,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Mori Rikimaru


(I631)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Ottoni yoku tsukau nyōbō & Ottoni sakarau nyōbō


(2211)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Hitsu no Saishô Haruhira


(1338)
480,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Sageo no Isuke


(909)
580,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping