Katsushika HOKUSAI, Ukiyo-e, Woodblock Prints Landscapes, Woodblock Print Online Shop Katsushika HOKUSAI
(1760 – 1849)

Tôkaidô Yoshida (Yoshida on the Tôkaidô)

Series: Fugaku sanjûrokkei (Thirty-six Views of Mount Fuji)
Signature: Saki no Hokusai Iitsu hitsu
Publisher: Nishimuraya Yohachi
Date: about 1830–31 (Tenpô 1–2)

Original Japanese Woodblock Print, Size Ôban

Inventory No. E148

14.500,00 €