Landscapes

Fuji of Letters (Bunhen no Fuji)


(E181)
260,00 €

Nagasaki Maruyama no kei (The House Maruyama in Nagasaki)


(H942)
1.280,00 €

Tempel mit blauem Dach (Temple with blue roof)


(EB496)
800,00 €

Himmelstempel in Peking (Temple of Heaven in Beijing)


(EB496)
950,00 €

Musashino no Fuji (Fuji from Musashi Plain)


(D300)

Mariko, meibutsu chamise


(E362)

Katsura-Rikyu


(E397)
320,00 €

Karuizawa: Kamata Matahachi


(E379)
420,00 €

Tsuki no Kiyosumi (Moon over Kiyosumi Garden)


(E393)

Sakasai no watashi (The Ferry Crossing at Sakasai)


(F003)
2.450,00 €

Yoshida, Rokugatsu jûgonichi Tennôsai


(F004)

Hôten ichiba (Market in Mukden)


(F041)
580,00 €

Mt. Fuji from Hakone


(F058)
680,00 €

Shiba Onshi kōen (Rain at Onshi Park)


(F064)

Ryôgoku Ekôin Moto-Yanagibashi


(F027)
950,00 €

Banshû Maiko no hama (Maiko Beach in Harima Province)


(F026)
650,00 €

Okazaki, Yahagi no hashi (Okazaki: Yahagi Bridge)


(F016)

Takinogawa River, Oji


(F017)
580,00 €

Sawatari in Joshu district


(F045)
950,00 €

Meguro Taikobashi Yûhinooka (Meguro Drum Bridge and Sunset Hill)


(F002)