Kawase HASUI (1883-1957)

Fuji no yukibare (Tagonoura)


(E205)
1.850,00 €