Utagawa KUNIYOSHI (1797/98-1861)

Kuwana: Funanori Tokuzô no den (The Story of the Sailor Tokuzô)


(H933)

Kagerô: Akitsushima


(D629)
750,00 €

Kenkyû yo-nen go-gwatsu nijûhachi-nichi Soga kyôdai ada-uchi no


(E139)
1.250,00 €