Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892) Tsukioka YOSHITOSHI
(1839-1892)

Hatakeyama Shōji Shigetada

Hatakeyama Shōji Shigetada wounded by the soldiers of his Lord Tokimasa

Series: Yoshitoshi musha burui (Yoshitoshi's Courageous Warriors)
Signature: Taiso Yoshitoshi ga
Publisher: Kobayshi Tetsujirō
Date: 1883

Original Japanese Woodblock Print, Size Ôban

Inventory No. E383
All artworks are sold as seen on the picture.