Japanese Woodblock Print - Meiji, Heroes, Tsukioka YOSHITOSHI Tsukioka YOSHITOSHI
(1839-1892)

Kazue-no-kami Katō Kiyomasa

Kazue-no-kami Katō Kiyomasa observing a monkey with a writing brush

Series: Yoshitoshi musha burui (Yoshitoshi's Courageous Warriors)
Signature: Taiso Yoshitoshi ga
Publisher: Kobayshi Tetsujirō
Date: 1883

Original Japanese Woodblock Print, Size: Ôban

Inventory No. E382
All artworks are sold as seen on the picture.