Ukiyo-e

Gogatsu, Horikiri (Iris Garden in Horikiri in May)


(240)
240,00 €

Shichigatsu Tsukudajima, Bon-dori (Dance in Tsukudajima in July)


(1276)
240,00 €

Jūnigatsu, Kaiunbashi, Kabuto-cho


(1277)
240,00 €

Onoguchi Tokuji Blowing up the Gate at Kinshu


(1828)
120,00 €

Asakusa Kannon, a beauty crossing a bride


(1943)
780,00 €

Amerikajin (American)


(459)
750,00 €

Chūshingura Sandan-me Michiyuki (Chushingura Act 3)


(F239)

Saruwaka-machi yoru no kei (Night View of Saruwaka-machi)


(F173)

Kabuki Actors iin the play Ume no hatsuharu gojûsan tsugi


(F178)
3.800,00 €

Actors performing the final scene of a kabuki play


(F271)
880,00 €

Bull crossing a Bridge


(D170)
190,00 €

Akatsuki no Fuji (Fuji at Daybreak)


(D283)
145,00 €

Orankai no Fuji (Fuji from Orankai)


(D286)
145,00 €

Kasa Fuji (Fuji with a Hat)


(D325)
260,00 €

Fuji no muro (Rock Shelter on Fuji)


(E160)
145,00 €

Susaki no Fuji (Fuji from Susaki)


(E165)
240,00 €

Tsutsumigoshi no Fuji (Mount Fuji over a Bank)


(E170)
240,00 €