Ukiyo-e

Dôchû no Fuji (Fuji from a Cave)


(D259)

Fukagawa Hachiman (Fukagawa Hachiman Shrine)


(D491)

Ashiro no Fuji (Fuji with a Scaffold)


(D293)
145,00 €

Hara, Ashitakayama Fuji chôbô


(D220)

Rôen [noroshi] no Fuji (Fuji with a Rocket)


(D310)
220,00 €

Kuwana: Funanori Tokuzô no den (The Story of the Sailor Tokuzô)


(H933)

Firefighters New Year’s ceremonies in Edo


(1860)

Izumo. Taisha, Hoto hoto no zu


(1274)
1.950,00 €

Fujieda: Priest Renshô, Formerly Kumagai Naozane


(C163)
380,00 €

Takao-maru funako no shichinin shû


(918)
880,00 €

Bijin ga (Beauty)


(E277)
850,00 €

Kabuki Play at the Ichmuraza-Theater


(B075)
280,00 €

Miru to kitagaru wa nyôbo no kuse


(E041)

Fukagawa Hachiman Shrine


(E227)
850,00 €

Bizen, Tanokuchi kaihin, Yugasan torii


(E270)
1.650,00 €

Tôkaidô Yoshida (Yoshida on the Tôkaidô)


(E148)
9.500,00 €

Ômi Hakkei Zenzu - Ishiyama kara miru


(E106)
1.400,00 €

Yata Goroemon Suketake


(D666)
380,00 €

Sakagaki Genzô Masakata


(D688)
380,00 €

Kaida Yadaemon Tomonobu


(D663)
380,00 €

Isshi Gorōichi, Ishikawa Gōemon


(C032)
480,00 €

Kasumiga-seki (Kasumiga Barrier-gate)


(D640)
650,00 €

Young Man and Woman hunting for Insects at Night


(E129)

Bôshû Nokogiri-yama Nihon-ji


(D243)
850,00 €