Ukiyo-e

Actor Bandô Hikosaburô IV as Yamabayashi Fusahachi, Father of In


(764)

Monk Sôjô Henjô (816 - 890, left) and Ôtomo no Kuronushi (718? -


(1249)

Kabuki-Play about the Soga-Brothers


(467)
880,00 €

Nakamura Shikan Kyuhenge no uchi (Actor Nakamura Shikan in nine


(1326)

Actor Nakamura Shikan as Shôki the Demon Queller


(1327)

Yamashiro Ôtani Meganebashi (The Meganebashi Bridge at Otani, Ya


(H1052)

Yoshiwara Nihon-zutsumi (Nihon Embankment at Yoshiwara)


(W131)
1.280,00 €

Okitsu, Okitsugawa Satta no tôge


(H1036**)
1.250,00 €

Öiso-no-Maihime telling Soga Brothers Where Suketsune is


(H1031)
480,00 €

Mutsu Noda (The Noda Jewel River in Mutsu Province)


(H1041**)
1.650,00 €

Fujieda, Setogawa Kachiwatari


(416)
1.550,00 €

Banshû Muro-no-tsu (Muro harbour in Harmia Province)


(H1028)
980,00 €