Ukiyo-e

Fuji of Letters (Bunhen no Fuji)


(E181)

Nagasaki Maruyama no kei (The House Maruyama in Nagasaki)


(H942)
1.280,00 €

Yoritomo-kô mikari no zu


(1500)

Actors in the Play "Modorikago ironi aikata"


(1507)
580,00 €

Ufikune (51st chapter of Prince Genjis History)


(1895)
320,00 €

Takadono no rakugan (Wild Geese above the Palace)


(H958)
1.850,00 €

Oribe Yasubei Takesune


(D649)
380,00 €

Mase Magoshiro Masatatsu


(D692)
380,00 €

Beauty of a Pleasure House in Edo


(E342)
380,00 €

Sakasai no watashi (The Ferry Crossing at Sakasai)


(F003)
2.450,00 €

Falcon, Pine, and New Year Sunrise


(F033)

Kyokutei-o seicho Hakkenshi zui-ichi Inue Shimbei Masashi


(F035)

Ryôgoku Ekôin Moto-Yanagibashi


(F027)

Actors playing Kabuki Play


(F014)
380,00 €

Takinogawa River, Oji


(F017)
580,00 €

Actor: Arashi RikakuII as Hirai Yasumasa


(F092)

Meguro Taikobashi Yûhinooka (Meguro Drum Bridge and Sunset Hill)


(F002)

Sannô Gongen setchû (Sannô Gongen Shrine in Snow)


(F037)
1.150,00 €

Tsukudajima gyoshû (Fishing Boats at Tsukudajima)


(E229)
580,00 €