Ukiyo-e

Tonegawa Barabara-matsu (Scattered Pines, Tone River)


(F186)

Suijikai-uchi Yatsukôji (Yatsukôji, Inside Suijikai Gate)


(F187)
1.650,00 €

Ôtsu: Ôtsu, Miidera Kannondô yori Ôtsu no machi kosui chôbô


(F189)
1.650,00 €

Shimada, Ôigawa Sungan


(F190)
1.450,00 €

Narumi: Woman Doing Arimatsu Shibori Tie-dying


(F201)
440,00 €

Kanagawa no eki, Urashima-zuka


(F200)
440,00 €

Beauty playing hanetsuki


(F199)
850,00 €

The Courtesan Yoyoyama from the House Matsubaya


(1926)
1.850,00 €

Totsuka: The Cry of the Cuckoo


(F213)
480,00 €

Poem by Shikishi Naishinnô: Hisamatsu and Osome


(F221)

Kanaya, Ôigawa engan (Kanaya: The Far Bank of the Ôi River)


(F220)

Bird on a Flowering Plum Tree


(F209)
480,00 €

Actor Bando Shiuka Katsumi ane Ochiyo (Katsumis older sister)


(1958)
240,00 €

Courtesan Shigeoka from House Okamoto-ro with her Servant


(401C)
480,00 €

Kameido ume yashiki (Plum Trees at Kameido)


(F238)
850,00 €

Nowaki: Narihira and Takako-hime


(F246)
480,00 €

The arctors Sadamitsu no Ichi and Watanabe no Fuku


(F255)

Warbler on Red Plum Branch


(F237)

Asakusa kinryūsan (Kinryuzan Temple at Asakusa)


(F249)
2.450,00 €

Chūshingura (The Tail of the Loyal Retainers)


(F264)

Sun Li (Byô Utchi Sonritsu), the Sickly General Yuchi


(F223)