Utagawa HIROSHIGE (1797 – 1858)

Toto meisho, Ryogoku Bridge

(1518)
Tanzaku
Sales price 980,00 €