Ask a question

Utagawa KUNIYASU (1794-1832)

Signature: Ôju Kuniyasu ga Publihser's Seal: Moriya Yihei Censor's Seal: Kiwame Date: Bunsei 7 (1824) Original Japanese Woodblock Print, Size Ôban, centrefold
1944_Kuniyasu_web6