Kuniyoshi_Seichu_cat Utagawa KUNIYOSHI
(1797/98-1861) Series: Seichu gishi den

Mase Magoshiro Masatatsu

Series: Seichu gishi den (Biographies of Loyal and Righteous Samurai), No. 41
Signature: Ichiyûsai Kuniyoshi ga
Publisher: Ebi-ya Rinnosuke
Censor's Seal and Seal of Date: Hama, Kinugasa (1847 - 1848)

Original Japanese Woodbock Print, Size Ôban

Inventory No. D692
All artworks are sold as seen on the picture.

380,00 €