Ukiyo-e

Hayano Wasuke Tsunenari


(D650)
380,00 €

Tokuda Sadaemon Yukitaka


(D659)
380,00 €

Miura Jiroemon Kanetsune


(D677)
380,00 €

Uramatsu Kihei Hidenao Nyudo Ryuen


(D667)
380,00 €

Takebayashi Sadashichi Takashige


(D678)
380,00 €

Teraoka Heiemon Nobuyuki


(D681)
380,00 €

Kusunoki Masashige Minatogawa ô-kassen ni shôsei wo motte


(E055)
1.250,00 €

Kurikaradani yûsen no zu


(E054)
1.550,00 €

Beauty reading a letter in the garden


(E023)

Demi Settsu, Sumiyoshi, Idemi no hama


(E016)
1.850,00 €

Kabuki Actors Wanda Seven, Polamaru Chemon and Kamiro Saibo


(D628)
380,00 €

Sumidagawa Suijin no mori Massaki


(E188)

Ônakatomi no Yoshinobu Ason, Kamiya Niemon


(1838)

Actors from the Kabuki Play Sugawara denju tenarai kagami


(473)
680,00 €

Kiritsubo Ôjin Tennô


(1841)
1.480,00 €

A young Passenger salutes the Poet-Monk Semimaru


(1837)
480,00 €

Ise Miyakawa no watashiba


(E228)
1.100,00 €

Meguro Shichirikiya (The Restaurant Shichirikiya in Meguro)


(1939)
680,00 €