Ukiyo-e

Hayano Wasuke Tsunenari


(D650)
380,00 €

Miura Jiroemon Kanetsune


(D677)
380,00 €

Uramatsu Kihei Hidenao Nyudo Ryuen


(D667)

Teraoka Heiemon Nobuyuki


(D681)
380,00 €

Kusunoki Masashige Minatogawa ô-kassen ni shôsei wo motte


(E055)
1.250,00 €

Kurikaradani yûsen no zu


(E054)
1.250,00 €

Demi Settsu, Sumiyoshi, Idemi no hama


(E016)

Kiritsubo Ôjin Tennô


(1841)
1.480,00 €

A young Passenger salutes the Poet-Monk Semimaru


(1837)
480,00 €

Ise Miyakawa no watashiba


(E228)
1.100,00 €

The Actor Onoe Eizaburô


(1957)
1.550,00 €

A standing Woman in a slightly dissolved Kimono


(1938)

Zan no Gyokusui, Yûdachi (Rain Shower)


(1940)
980,00 €

Kizami no Fuji (Fuji Carved)


(E183)
145,00 €

Haichû no Fuji (Fuji in a Wine Cup)


(E162)
155,00 €

Kaki no Asago (obstinate like a morning glory on a fence)


(1941)
980,00 €