Heroes

Fuwa Katsuemon Masatane


(D657)
380,00 €

Hayano Wasuke Tsunenari


(D650)
380,00 €

Tokuda Sadaemon Yukitaka


(D659)
380,00 €

Miura Jiroemon Kanetsune


(D677)
380,00 €

Katsuta Shinemon Taketaka


(D668)
380,00 €

Uramatsu Kihei Hidenao Nyudo Ryuen


(D667)
380,00 €

Takebayashi Sadashichi Takashige


(D678)
380,00 €

Teraoka Heiemon Nobuyuki


(D681)
380,00 €

Fumiya no Watamaro and surrendering rebels in Oshu


(D627)

Kusunoki Masashige Minatogawa ô-kassen ni shôsei wo motte


(E055)
1.250,00 €

Kurikaradani yûsen no zu


(E054)
1.550,00 €

Kyōdō risshi-ki: Takayama Hikokurō Masayuki


(C013)
320,00 €

Ônakatomi no Yoshinobu Ason, Kamiya Niemon


(1838)

Kiritsubo Ôjin Tennô


(1841)
1.480,00 €

Sumino Jûheiji Tsugufusa


(D658)
380,00 €

Tokuda Magodayu Shigemori


(D653)

Yata Goroemon Suketake


(D666)
380,00 €