Ukiyo-e

Seminaru


(997)
280,00 €

Okano Ginemon Kanehide


(D661)
380,00 €

Fuwa Katsuemon Masatane


(D657)
380,00 €

Hayano Wasuke Tsunenari


(D650)
380,00 €

Tokuda Sadaemon Yukitaka


(D659)
380,00 €

Miura Jiroemon Kanetsune


(D677)
380,00 €

Katsuta Shinemon Taketaka


(D668)
380,00 €

Uramatsu Kihei Hidenao Nyudo Ryuen


(D667)
380,00 €

Yata Goroemon Suketake


(D666)
380,00 €

Takebayashi Sadashichi Takashige


(D678)
380,00 €

Teraoka Heiemon Nobuyuki


(D681)
380,00 €

Ômonguchi no rakugan (Descending Geese at the Great Gate)


(E024)
220,00 €

Kusunoki Masashige Minatogawa ô-kassen ni shôsei wo motte


(E055)
1.250,00 €

Kurikaradani yûsen no zu


(E054)
1.550,00 €

Ryôgoku Yûgeshiki (Evening scene in Ryôgoku)


(1360)
980,00 €

Beauty reading a letter in the garden


(E023)
320,00 €

Demi Settsu, Sumiyoshi, Idemi no hama


(E016)
1.850,00 €

Kabuki Actors Wanda Seven, Polamaru Chemon and Kamiro Saibo


(D628)
380,00 €

Odai Kainagahara: Senoo Jūrō


(C023)
320,00 €

Ôsumi, Sakura shima (Ôsumi Province: Sakura shima)


(D500)
850,00 €

Ônakatomi no Yoshinobu Ason, Kamiya Niemon


(1838)
780,00 €

Actors from the Kabuki Play Sugawara denju tenarai kagami


(473)
680,00 €

Kiritsubo Ôjin Tennô


(1841)
1.480,00 €

Satō Tadanobu


(C160)
420,00 €