Ukiyo-e

Nihonbashi (Nihonbashi Bridge in Edo)


(1621)

Ryôgokubashi yûsuzumi kôkei (Summer Breeze at Ryôgoku Bridge)


(1016)
2.540,00 €

Kusuguttai (It Tickles)


(252)
980,00 €

The Actor Nakamura Shikan as Miho-no-ya Shirô Kunitosh


(1001)
480,00 €

Toranomon soto Aoizaka (The Aoi Ascent near Toranomon)


(F229)
1.150,00 €

Donten no Fuji (Fuji covered in clouds)


(1675)
145,00 €

Ura-Fuji (Fuji from Behind)


(1220)
220,00 €

Actor Matsumoto Kôshirô VI as Niki Danjô as he transforms into a


(771)
240,00 €

Kakehi no Fuji (Fuji under a Sluice)


(1691)
220,00 €

Gentoku mitabi setchû ni Kômei o tazuneru zu (Xuande [Liu Bei] V


(176)
980,00 €

Hunter Sôbikatsu Kaihô and bandit Cokukakuryû Sûjun in disguise


(1370)
2.480,00 €

Mutsu no Kuni – Chidori no Tamagawa(Plover Jewel River in Mutsu)


(253)
1.080,00 €

Actor Iwai Hanshiro VII as Shakuhachi Nyobo Hitoyo


(765)

Inukawa Sosuke Yoshinori


(104)
330,00 €

Actor Ichikawa Kyuzo as Kanai Tanigoro


(762)
340,00 €

Actor Segawa Kikunojo V as Dokufu Funamushi


(433)
320,00 €

Actor Bandô Mitsugorô as Onna tôzoku Kishin Omatsu


(763)
340,00 €