Ukiyo-e

Sumino Jûheiji Tsugufusa


(D658)
380,00 €

Kato Yomoshichi Norikane


(D660)

Katsuta Shinemon Taketaka


(D686)

Fuji no fumoto (At the Foot of Fuji)


(E175)
220,00 €

Yume no Fuji (Fuji in a Dream)


(E166)

The Actor Onoe Eizaburô


(1957)
1.550,00 €

A standing Woman in a slightly dissolved Kimono


(1938)
480,00 €

Zan no Gyokusui, Yûdachi (Rain Shower)


(1940)
980,00 €

Mama no momiji Tekona no yashiro Tsugihashi


(E340)

Tsuchiyama: Actor Onoe Kikugorô III as Shirai Gonpachi


(E237)
420,00 €

Kizami no Fuji (Fuji Carved)


(E183)
145,00 €

Haichû no Fuji (Fuji in a Wine Cup)


(E162)
155,00 €

Sanki fukaku katachi o kuzusu no Fuji


(D264)
145,00 €

Kaki no Asago (obstinate like a morning glory on a fence)


(1941)
980,00 €

Rakuda no zu (Picture of a Camel)


(1944)
1.550,00 €