Ukiyo-e

Carpenters on a Scaffold


(G591 )
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

The Actor Nakamura Karoku I as Benzaiten playing the Koto


(G575 )
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Shugen Chôsei-in on Mount Kôdo


(I155)
280,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Actors Sawamura Tanosuke III and Nakamura Fukusuke I


(I154)
220,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Tea Ceremony


(I142)
280,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Fukuroi, meibutsu Enshû tako (Fukuroi: Famous Tôtômi Kites)


(I141)
1.150,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Ronin leader, Yuranosuke gets a Message from his Son Rikiya


(I153)
380,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Untitled harimaze Sheet with five Designs


(I167)
480,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Enshū Akiba enkei Fukuroi tako


(I143)
650,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Odawara


(I168)
220,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Shirasuka


(I169)
220,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Totsuka


(I170)
220,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Shunga


(I183)
280,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Shunga


(I184)
280,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Shunga


(I185)
260,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Shunga


(I186)
220,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Bunhen no Fuji (Fuji of Letters)


(I187)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Yui


(I193)
220,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Hana wa sakuragi hito wa bushi, Obutta ko yori daita ko


(I159)
85,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Nyōbō to tatami wa atarashii ga yoi


(I164)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Sawaranu kami ni tatari nashi, Ato no matsuri


(I161)
85,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Mi Brigade, Third Group, Fudanotsuji-ura: Actor Arashi Rikan III


(I156)
240,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Poem by Dainagon Kintô: Yuki-hime


(I146)
480,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Shinagawa Yatsuyamashita (Yatsuyamashita in Shinagawa)


(I144)
420,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Hamamatsu, meisho zazanza no matsu


(I139)
850,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Miya, Atsuta shinji


(I101)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Act I (Shodan)


(I182)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Sumo Tournament


(I176)
580,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Nowaki (Typhoon)


(I105)
SOLD
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping

Minister Kawara no Sadaijin


(1836)
480,00 €
Final Price (tax may be added depending on your country at checkout)
worldwide shipping