Ukiyo-e

Sono ni (Part of the Same)


(D315)
240,00 €

Sanchû no Fuji (Fuji in the Mountains)


(D314)

Gion Festival in Tôri-itchôme (Tôri-itchôme Gion-e)


(E273)
480,00 €

The Actors Nakamura Utaemon III and Ichikawa Ebijûrô


(1494)
780,00 €

Fujikawa, sanchû no sato kyûmei Miyakoyama


(F148)

Iwabuchi no oka yori Fujikawa chôbô


(F149)
1.250,00 €

Jitsu wa Nekoishi no Kai


(F123)
380,00 €

Ishibe: Woman with Toothbrush


(F164)

Mitsuke: Kinsatsu no tsuru (The Cranes with Golden Tags)


(F159)
440,00 €

Kameyama: Woman Dreaming of Omatsu, Gennojô, and Sodesuke


(F126)
480,00 €

Ôiso: Tora Gozen and Soga no Jûrô


(F127)
420,00 €

Maisaka, Imagiri kaijô funawatashi


(F130)
850,00 €

Fujisawa, Nanki no Matsubara hidari no Fuji


(F154)
750,00 €

Yoshida, Toyokawa ôhashi


(F153)

Beauty of the house of Ôgiya in the Yoshiwara


(F133)
480,00 €

E-awase (Picture Contest), No. 17


(F182)
740,00 €

Mariko, Ekichû meibutsu tororojiru o hisagu


(F184)
650,00 €