Utagawa YOSHIKAZU (1848–1870) - Beauty playing hanetsuki

CUSTOM FIELD_Yoshikazu Utagawa YOSHIKAZU
(1848–1870)

Beauty playing hanetsuki

Series: Mitama hana no fuzoku
Signature: Ichijusai Yoshikazu ga
Publisher’s Seal: Maru-ya Seijiro
Date: 1854

Original Japanese Woodblock Print, Size: hashira-e

Inventory No. F199
All artworks are sold as seen on the picture.

850,00 €